2021 rugpjūčio 6-7, Varniai, Lietuva
Etno kultūros ir sunkiosios muzikos festivalis

TRYS KETURIOSE

Folkloras / Sutartinės | Lietuva

TRYS KETURIÕSE – ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje žinoma sutartinių giedotojų grupė. Koncertavo daugelyje tarptautinių folkloro ir šiuolaikinės muzikos festivalių Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, Japonijoje,
JAV, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Rusijoje, Sakartvele, Serbijoje, Vokietijoje ir kt. Grupė nuolat dalyvauja „Gyvosios archeologijos“ dienose Kernavėje, šiuolaikinės baltų kultūros festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ ir kt. 

Visos giesmininkės turi didelę folklorinio dainavimo patirtį, daug metų yra dalyvavusios folkloro ekspedicijose, studijavusios įvairius dainavimo stilius. Giedodamos sutartines, jos nesistengia kopijuoti archyvinių įrašų atlikėjų balsų, bet bando perprasti senojo artikuliavimo paslaptis, drauge parodydamos
ir savo balso tembrų specifiką.  

Grupei giedojimas be jokių „priedų“ yra priimtiniausias. Tai aukščiausia nedidelės grupės žmonių dvasinio ir muzikinio bendravimo – kontempliacijos – forma. Tik giedant sutartines a cappella – atidžiai įsiklausant vienai į kitos balsą, ritmo pulsavimą, skiemenų tarimą, galimas bendras „alsavimas“, ypatingos darnos kūrimas. Giedant a cappella visa atsakomybė tenka ne aranžuotei ar instrumentuotei, ne energingiems ritmams, palaikomiems instrumentų, bet pačioms giedotojoms. Nuo jų, turinčių
skirtingus balso tebrus, skirtingą laiko pojūtį, gebėjimo sutarti – susivienyti giedant sutartines ir priklauso bendro meninio produkto kokybė, meninė įtaiga. Sutartinių giedojimas – tarsi šiuolaikinis ritualas, atliekamas čia ir dabar, įtraukiantis ne tik giedotojas, bet ir klausytoją/žiūrovą.  

Savitas „Trys keturiose“ atlikimo stilius ir unikalūs giedotojų tembrai patraukia šiuolaikinės muzikos kūrėjus ir atlikėjus – grupės įgiedotos sutartinės skamba „Girių dvasių“ albume „Ratu“, viena iš sutartinių panaudota JAV kompozitoriaus ir atlikėjo Abrahamo Brody kūrinyje Red Sun (Sauliaus Spindi
remiksas)  

TRYS KETURIÕSE neatsisako amžių nugludintos vertybės – autentiško giedojimo, tačiau mielai eksperimentuoja, autentišką sutartinių giedojimą derindamos su šiuolaikiniais menais.